Planificare



    În momentul în care sunteți hotărâți să înnobilați evenimentul pe care îl organizați cu un spectacol pirotehnic, pentru ca acesta să se poată petrece în condițiile legii vă sfătuim ca locația pe care o alegeți să îndeplinească câteva condiții (prevăzute de Legea 126/1995 cu modificări).

    Astfel, legea interzice folosirea obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice (joc de artificii):
  •    între orele 24:00 și 6:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; conform legii, orele maxime de executare ale jocurilor de artificii pe cer sunt 24:00 în stațiuni și 22:00 în localități.

  •    la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

  •    la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

  •    la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

  •    în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

  •    pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spatii deschise cu aglomerări de persoane;

  •    la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

    În momentul în care locația în care veți organiza evenimentul îndeplinește condițiile legii 126/1995 redate mai sus, nu ezitați, contactați-ne cu încredere cu cel puțin 15 zile înainte.

    Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III și IV, precum și T.1 și T.2, sunt necesare acordul primăriei și al unității de pompieri, precum și avizul inspectoratului județean de poliție pe a cărui rază se execută jocurile de artificii.