Planificare

În momentul în care sunteţi hotărâţi să înnobilaţi evenimentul pe care îl organizaţi cu un spectacol pirotehnic, pentru ca acesta să se poată petrece în condiţiile legii vă sfătuim ca locaţia pe care o alegeţi să îndeplinească câteva condiţii (prevăzute de Legea 126/1995 cu modificări).

Astfel, legea interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice (joc de artificii):
  • între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; conform legii, orele maxime de executare ale jocurilor de artificii pe cer sunt 24:00 în staţiuni şi 22:00 în localităţi.
  • la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  • la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
  • la o distanţă mai mică decât cea prevazută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  • în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
  • pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spatii deschise cu aglomerări de persoane;
  • la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
În momentul în care locaţia în care veţi organiza evenimentul îndeplineşte condiţiile legii 126/1995 redate mai sus, nu ezitaţi, contactaţi-ne cu încredere cu cel puţin 15 zile înainte.

Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt necesare acordul primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile de artificii.